KONSULTACJE SPOŁECZNE W Miasto Włocławek

Konsultacje z mieszkańcami miasta Włocławek

Konsultacje są sposobem włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Dlatego każdy głos ma znaczenie! Dzięki Waszym opiniom jesteśmy w stanie m.in. wypracować optymalne rozwiązania, przygotować stosowne akty prawne czy efektywnie zaplanować przestrzeń.

Konsultacje mogą mieć zasięg ogólnomiejski, lokalny albo środowiskowy. Niezależnie od rodzaju i sposobu ich przeprowadzenia, istotą konsultacji jest poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego. Im większe zaangażowanie mieszkańców w konsultacje, tym szersze perspektywy na wypracowanie rozwiązań będących odzwierciedleniem oczekiwań obywateli.