Włocławski Budżet Obywatelski – edycja 2022

1. Park Południa

Lokalizacja: ul. Wiejska, Włocławek

Opis projektu:

Projekt zakłada zagospodarowanie działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów.

Przyjęty budżet: 700 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Niezrealizowane, brak zadania w budżecie.

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

Z powodów formalnych wydłużył się proces projektowania inwestycji, który zakończył się dopiero w lipcu 2023r. Koszt inwestycji znacznie przekroczył zabezpieczone srodki. Jest pozowlenie na prowadzenie robót. Po wprowadzeniu zadania do budzetu z szacowaną kwotą 2.500.000 zł zostanie zlecona aktualizacja kosztorysów

2. Rewitalizacja skweru przy Placu Staszica

Lokalizacja: Plac Staszica, Włocławek

Opis projektu:

Przeorganizowanie istniejącego skweru ma za zadanie utworzenie miejsca zieleni wraz z z elementami małej architektury służącej rekreacji i odpoczynku. Obejmuje wymianę chodników, ustalenie nowych ścieżek z uwagi na nowe nasadzenia drzew, krzewów niskopiennych i trawy, w tym naturalnej łąki eko (mural na istniejącym ogrodzeniu z legendą dotyczącą powstałych nasadzeń) - rekultywacja całości terenu i starego drzewostanu wraz z jego ochroną. Posadowienie kolorowych książkoławek, koszy na odpady bio, w tym również na psie odchody, małe elementy placu zabaw dla najmłodszych (zjeżdżalnie, huśtawki, itp.) oraz po inspekcji ornitologa zamontowanie budek dla ptaków.

Przyjęty budżet: 300 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: etap I - 381 258,24 etap II - aktualnie 394 466,17 Razem 775.724,41 zł

Stopień realizacji zadania: W trakcie realziacji II etap, termin zakończenia 18-08-2024

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Zadanie ze względu na ograniczone środki finansowe podzielone zostało na II etapy. Zadanie jest na ukończeniu.

3. Krasnalowy plac zabaw

Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 22 im. Krasnala Hałabały, ul. Toruńska 101, Włocławek

Opis projektu:

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym ogrodu przedszkolnego.

Przyjęty budżet: 150 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: 84053,65 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

4. Przyjazne Południe Przyszłości

Lokalizacja: ZSP nr 1, ul. Gałczyńskiego 9 oraz PP nr 32, IV LO, ul. Kaliska 108, Włocławek

Opis projektu:

Zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1 i IV LO im. K.K. Baczyńskiego w celu uatrakcyjnienia spędzania czasu wolnego. Proponujemy "Ogród Baczyńskiego", czyli zamianę betonu na tereny zielone, zorganizowanie boiska do piłki siatkowej, instalację tyrolki. Ponadto zakładamy obsadzenie terenu ZSP nr 1 nowymi krzewami i drzewami. W tym miejscu stanie również altana oraz nowe ławki, z których w pogodne dni będą mogli korzystać mieszkańcy osiedla. Dla najmłodszych przewidziane są gry podwórkowe. Ponadto proponujemy ściankę wspinaczkową oraz modyfikację istniejącego boiska (stworzenie bieżni okólnej oraz rzutni do pchnięcia kulą). Projekt zakłada budowę bezkolizyjnego i łatwego podjazdu do SP 20 (zmniejszenie istniejących klombów, wytyczenie nowej drogi). Powstaną także nowe miejsca postojowe a także rozbudowa monitoringu przy ZSP nr 1, Przedszkolu Publicznym nr 32 „Jaś i Małgosia” i IV LO. Dodatkowo proponujemy wykonanie murali na ścianach ZSP nr 1 i PP nr 32 i IV LO, budowę ekologicznego śmietnika półpodziemnego, postawienie dystrybutorów woreczków na psie odchody oraz postawienie pojemników na plastikowe nakrętki.

Przyjęty budżet: 850 000 zł

Ostateczny koszt zadania: 2 256 230,94 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

5. Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawiśla

Lokalizacja: Wzgórze "H", Włocławek

Opis projektu:

Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na tzw. wzgórzu „H” włocławskiego Zawiśla. Projekt zakłada również odrestaurowanie tarasu widokowego na Zawiślu.

Przyjęty budżet: 1 000 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: 1 424 501,83 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

6. Micheliński Park Rozrywki

Lokalizacja: ul. Sarnia, Włocławek

Opis projektu:

Doposażenie siłowni, stworzenie Skateparku oraz Psiego Parku. Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Michelinie przy ul. Sarniej o skate park w typowe dla tego sportu elementy (podobny do tego, który jest przy basenie na ul. Wysokiej). Rozbudowa terenu o miejsce dla naszych braci mniejszych-psów. Wyposażenie: kładki, tunele, tory i drążki do przeszkód, wybieg, psia toaleta, kosze na odchody, ławeczki itp. teren musi być odpowiednio ogrodzony, zabezpieczony i oświetlony. Doposażenie siłowni w nowe elementy.

Przyjęty budżet: 1 000 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: 1 023 285,00 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak