Włocławski Budżet Obywatelski – edycja 2023

1. Z widokiem na Wisłę – projekt rewitalizacji terenu przy ulicy Toruńskiej

Lokalizacja: Tereny nad Wisłą przy ul. Hutniczej, Włocławek

Opis projektu:

Projekt ma na celu rewitalizację tarasu widokowego, oczyszczenie pobliskiego terenu z chwastów i samosiejek, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, remont alejek oraz montaż ławek i koszy na śmieci, utworzenie kwietnej łąki miejskiej, montaż mebli miejskich i mebli rowerowych oraz tablicy o historii Zazamcza.

Przyjęty budżet: 1 000 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Niezrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

2. Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja: Zespół Szkół Chemicznych, Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 4, Włocławek

Opis projektu: 

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku obejmującego okolice ławeczki Marii Skłodowskiej-Curie oraz placyk po drugiej stronie chodnika. Obejmuje zagospodarowanie elementami małej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci, rekultywację, nasadzenia drobnej zieleni oraz umiejscowienie w ciągach pieszych podłoża z kostki granitowej.

Przyjęty budżet: 100 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: 125 559,22 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

3. Kujawski Plac Zabaw

Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 26, ul. Radosna 3, Włocławek

Opis projektu:

Funkcjonalny i certyfikowany plac zabaw dla dzieci w wieku do 10. roku życia składający się z klasycznych zestawów elementów: bujaczek, trampolin, zjeżdżalni, drabinek, ławeczek, ścianki wspinaczkowej itp.

Przyjęty budżet: 800 000 zł

Ostateczny koszt zadania: 859 155,00 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

4. Senioralia 2023 - obchody święta seniora

Lokalizacja: CK Browar B., Hala Mistrzów, Włocławek

Opis projektu:

Projekt pn. "Senioralia 2023 - Obchody Święta Seniora" przewiduje masowy udział klubów, stowarzyszeń senioralnych oraz społeczności miasta Włocławek w swoim "Święcie 2023". Obejmuje on kolorowy przemarsz ulicami miasta, koncert na bulwarach, koncert w CK Browar B. i zabawę w Hali Mistrzów.

Przyjęty budżet: 50 000 zł

Ostateczny koszt zadania: 46 148,49 zł.

Stopień realizacji zadania: Zrealizowne

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Senioralia zorganizowało CK Browar "B" w dniach 17-18 października. Na ten cel przekazaliśmy dotację celową.

5. Balon „Włocławek”

Lokalizacja: Włocławek

Opis projektu:

Balon Włocławek to ogromna powierzchnia reklamowa dla włocławskich atrakcji turystycznych i jednocześnie wizytówka miasta. Starty w zawodach sportowych oraz ekspozycje statyczne uczynią ten kolorowy lampion wyjątkowym ambasadorem miasta i mieszkańców w obszarze Polski, Europy i Świata.

Przyjęty budżet: 300 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: 296000,00 zł brutto

Stopień realizacji zadania: Wykonawca zobowiązał się do realizcji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 maja 2024

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Termin realizcji przedmiotu zamóweinia nie został dotrzymany. Zadanie z winy wykonawcy nie zostało zrealizowane. Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

6. Wielofunkcyjny tor przeszkód

Lokalizacja: Grzywno, Włocławek

Opis projektu:

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego toru przeszkód.

Przyjęty budżet: 210 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Zadanie ujete w ramach przebudowy terenów Grzywno. Posiadamy dokumentację, brak zadania w budżecie

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Zadanie ujete w ramach przebudowy terenów Grzywno. Posiadamy dokumentację, brak zadania w budżecie

7. Milej dla wszystkich

Lokalizacja: Brak

Opis projektu:

Rekultywacja terenów zielonych z jednoczesnym wykorzystaniem wolnej przestrzeni na nasadzenia krzewów ozdobnych, kwiatów itp. Utworzenie parku kieszonkowego podobnego typu jak przy ul. Brzeskiej oraz miejsca do gry w szachy. Projekt zakłada postawienie stołu do gry w tenisa stołowego (betonowy) wraz z zintegrowaną siatką - lokalizacja do uzgodnienia w fazie projektowej. Projekt przewiduje postawienie psich pisuarów w ilości i miejscu w uzgodnieniu z projektantem oraz kwietniki wokół większych drzew. Przy nowo powstałym oświetleniu LED wzdłuż chodnika od bloku Dziewińska 9b do ul. Kaliskiej projekt zakłada nasadzenia po 2-3 drzewa liściaste o wysokościach docelowych max. 3m między lampami. Przy chodniku mają powstać 2 ławki parkowe. Projekt przewiduje powstanie siłowni zewnętrznej w ilości kilku urządzeń do ćwiczeń siłowych.

Przyjęty budżet: 500 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Niezrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

Zadanie przygotowane pod względem dokumentacji. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłyneły oferty przekraczające zabezpieczone środki. Postępowanie zostało unieważnione. W bieżącym roku brak zadania w budżecie.Zadanie do wprowadzenia do budżetu z kwotą szacowaną 700.000 zł.

8. Rozwój przez muzykę – cykl koncertów i imprez kulturalnych

Lokalizacja: Zespół Szkół Muzycznych oraz obiekty placówek kulturalnych i tereny plenerowe, Włocławek

Opis projektu:

Projekt obejmuje realizację minimum 3 koncertów z udziałem profesjonalnych muzyków-pedagogów i dzieci kształcących się w zakresie umiejętności gry na instrumentach. Jeden z koncertów będzie związany z oddaniem do użytku nowo wybudowanej sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Kolejny z jubileuszem 75-lecia istnienia szkoły. Trzeci koncert byłby poświęcony tematyce świąt Bożego Narodzenia.

Przyjęty budżet: 20 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: 20 000 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowne

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

"W ramach programu ""Rozwój przez muzykę"" odbyły się nastepujące koncerty:

 1. Koncert ""Muzyka w parku"" maj 2023 r.
 2. dwa koncerty w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki - październik 2023 r.
 3. Koncert Jubileuszowy z okazji 75-lecia Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku - listopad 2023 r.
 4. Koncert Absolwentów z okazji 75-lecia Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku - listopad 2023 r.
 5. Koncert Świąteczno-Noworoczny - styczeń 2024 r."

9. Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą

Lokalizacja: Tereny przy Hali Mistrzów, Włocławek

Opis projektu:

Utworzenie wielofunkcyjnych boisk do koszykówki z małą infrastrukturą. Projekt zakłada również utworzenie oświetlenia, aby boisko służyło również w porach wieczornych.

Przyjęty budżet: 1 150 000 zł

Ostateczny koszt zadania: 975 164,36 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

10. AED w kluczowych punktach miasta

Lokalizacja: Włocławek

Opis projektu:

Ustawienie w kluczowych punktach miasta defibrylatorów AED wraz z infrastrukturą monitorującą.

Przyjęty budżet: 50 000 zł

Ostateczny koszt zadania: 47 983,03 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowne

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

"Zakupiliśmy 8 urządzeń (AED) z zapasowymi elektrodami oraz szafkami/kapsułami do przechowywania, tablice informacyjne i kierunkowe oraz pakiety pierwszej pomocy. Lokalizacja defibrylatorów zewnętrznych:

 1. Urząd Miasta, Zielony Rynek 11/13 (w hallu głównym do czasu przeprowadzenia przebudowy wejścia)
 2. Urząd Miasta, ul. Kościuszki 12
 3. Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej 12 - w zasięgu: Park na Słodowie, baseny miejskie (dysp. OSiR)

Lokalizacja defibrylatorów wewnętrznych:

 1. Centrum Kultury Browar B, ul Łęgska28 (hall główny)
 2. Hala Mistrzów, ul. Chopina 8 (dysp. OSiR)
 3. Miejski Ośrodek Pomory Rodzinie, ul. Ogniowa 8/10 (hall wejściowy) - UMIESZCZONY
 4. Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13

Defibrylator AED „mobilny”:

 1. Straż Miejska."