Włocławski Budżet Obywatelski – edycja 2024

1. Zielone Przystanki

Lokalizacja: "ul. Okrzei, Włocławek ,ul. Promienna, Włocławek, ul. Letnia, Włocławek"

Opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja istniejących już przystanków MPK. Projekt zakłada przebudowę istniejących już przystanków autobusowych na zielone, przyjazne miejsce pasażerom autobusów.

Przyjęty budżet: 250 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Brak

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

2. Park dla Taty

Lokalizacja: Park na Słodowie, Włocławek

Opis projektu:

Park dla Taty to wydzielona część Parku, przeznaczona na nasadzenia drzew.

Przyjęty budżet: 30 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Zrealizowany etap dokumentacji

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

Opracowany projekt zagospodarowania dla inwestycji. W trakcie procedura zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych

3. Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bukowa, Włocławek

Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę Miasteczka Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz mieszkańców Śródmieścia we Włocławku. Stworzenie terenu miniaturowego układu drogowego (jezdnię, skrzyżowania, przejścia dla pieszych), wyposażonego w oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

Przyjęty budżet: 1 000 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: W trakcie projektowania dokumentacja

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: W trakcie opracowanie dokumentacji - przeprojektowujemy z uwagi na zachowanie istniejących drzew.

4. Piękne spojrzenie na panoramę Włocławka – infrastruktura na punkcie widokowym na Zawiślu

Lokalizacja: Punkt widokowy, Włocławek

Opis projektu:

Zakup i montaż bezmonetowych lunet astronomiczno-widokowych. Utworzenie aplikacji telefonicznej, która – w szerszym znaczeniu – będzie aplikacją o charakterze turystycznym. Treścią aplikacji będą m.in. obiekty o charakterze turystycznym z przypisanymi do nich konkretnymi, użytecznymi z punktu widzenia mieszkańców i turystów informacjami.

Przyjęty budżet: 180 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

5. Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora

Lokalizacja: CK Browar B, Włocławek

Opis projektu:

Projekt przewiduje masowy udział Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów i stowarzyszeń senioralnych oraz społeczności Włocławka w Święcie Seniora w 2024 roku. Obejmuje on m.in: kolorowy przemarsz ulicami miasta, koncert muzyczny na włocławskich Bulwarach, przegląd dorobku artystycznego w CK Browar B, zabawa wraz z konsumpcją w obiektach OSIR z występem Gwiazdy Wieczoru.

Przyjęty budżet: 70 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: W trakcie realizacji

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

Przygotowujemy umowę o realizację zadania z Centrum Kultury Browar "B". Uzgadniamy termin obchodów święta seniorów (ok. połowy września-początku października).

6. Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka

Lokalizacja: Park im. Władysława Łokietka, Włocławek

Opis projektu:

Przebudowa zniszczonych, popękanych i zagrażających bezpieczeństwu części alejek

Przyjęty budżet: 1 500 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Zakończony etap projektowania

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

W dniu 11 czerwca 2024 otwarte zostały oferty złożone na realziację zadania. W dniu 04.07.2024 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą.

7. Osiedlowe kino plenerowe

Lokalizacja: Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska, Włocławek

Opis projektu:

W ramach projektu zakupiona zostanie mobilna scena plenerowa umożliwiająca zorganizowanie koncertów, imprez plenerowych, warsztatów artystycznych czy też filmowych i innych kulturalnych spotkań nie tylko dla podopiecznych domów pomocy społecznej, ale dla wszystkich mieszkańców Włocławka.

Przyjęty budżet: 100 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: W trakcie realizacji

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Zadanie zostało przekazane do realizacji jednostce organizacyjnej - DPS przy ul. Nowomiejskiej.

8. Łączy nas muzyka – koncert włocławskiej młodzieży

Lokalizacja: Włocławek

Opis projektu:

Stworzenie możliwości wspólnego koncertowania uzdolnionej muzycznie młodzieży z całego miasta. Młodzież z włocławskich szkół połączy swoje siły instrumentalne i wokalne, aby stworzyć widowisko muzyczne. Głównym atutem wydarzenia ma być integracja młodzieży i umożliwienie im wspólnego występu z towarzyszeniem żywej muzyki, wykonywanej przez uczniów włocławskich szkół przy wsparciu nauczycieli. Podstawą repertuaru będzie polska muzyka rozrywkowa. Koncert poprzedzony zostanie warsztatami zarówno dla instrumentalistów jak i wokalistów, które poprowadzone będą przez uznanych, profesjonalnych muzyków.

Przyjęty budżet: 30 000 zł

Ostateczny koszt zadania: ostateczny koszt będzie znany po zakończeniu realizacji zadania

Stopień realizacji zadania: W trakcie realizacji

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

"W ramach projektu ""Łączy nas muzyka"" udział biora następujące szkoły: Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Samochodowych i Zespół Szkół nr 4 we Włocławku.

W ramach powyższego przedsięwzięcia zorganizowano warsztaty wokalne prowadzone przez Panią Anetę Figiel oraz warsztaty instrumentalne prowadzone przez Pana Piotra Dąbrowskiego. 

Ponadto na dzień 6 października 2024 r. planowany jest w Centrum Kultury Browar B koncert z udziałem uczniów w/w szkół.

W ramach projektu wydano dotychczas 1.900 zł na aranżacje dla zespołu instrumentalnego."

9. Karetka Transportowa z wyposażeniem

Lokalizacja: Włocławek

Opis projektu:

Sfinansowanie karetki transportowej. Standardową karetkę transportową oprócz noszy chcielibyśmy doposażyć w schodołaz, który umożliwi w bezpieczny sposób transport pacjentów z ponadnormatywną masą ciała oraz niepełnosprawnościami ruchowymi.

Przyjęty budżet: 600 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 698 311,99 zł brutto.

Stopień realizacji zadania: W trakcie realizacji

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

17 czerwca br. złożyliśmy w Biurze Zamówień Pubicznych wniosek o wszczęcie procedury zamówienia publicznego. Postępowanie zostało ogłoszone. Termin składania ofert upływa 10 lipca. W związku z pytaniami wykonawców i zmianami niektórych wymagań termin ten zostanie wydłużony o kilka dni.

10. Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska

Lokalizacja: ul. Dziewińska

Opis projektu:

Projekt zakłada wykonanie parkingu na kilkadziesiąt miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przyjęty budżet: 1 500 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Brak

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak